Przejdź do treści

Ogłoszenie

254 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

77 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie- o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

247 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-nieposzlakowana opinia

316 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-obowiązek alimentacyjny

326 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-o stanie zdrowia

242 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-pełna zdolność do czynności prawnych

243 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-przestępstwa umyślne

418 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-rękojmia należytego sprawowania opieki

503 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca naboru

237 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-władza rodzicielska

417 KBPobierzPodgląd pliku